Vacatures

Bestuur - Secretaris
Draagt zorg voor een verantwoord beheer van de secretariƫle processen van de vereniging en activeert, coƶrdineert en motiveert de onder zijn/haar beheer gestelde commissies. Levert een bijdrage aan het implementeren van het beleid van de vereniging. Taken: - Plannen en agenda voorbereiden, stukken verzamelen en verspreiden agenda's en notulen van bestuursvergaderingen en ALV (wordt hierin ondersteund door de assistent secretaris) - Stelt het jaarverslag van het secretariaat op - Draagt zorg voor de samenstelling, inhoud en uitgave van verenigingsinformatie - Draagt zorg voor de juiste verspreiding van informatie naar de leden - Houdt de inschrijving bij de KvK actueel - Onderhoudt contacten met de KNHB - Onderhoudt contacten met de gemeente met betrekking tot algemene zaken - Houdt de ledenadministratie bij (uitvoering ondergebracht bij de ledenadministratie) - Bewerkstelligt een goede communicatie met de commissies en houdt deze in stand - Signaleert problemen en draagt oplossingen aan - Is binnen het bestuur de eerst verantwoordelijke voor de jaardoelstellingen, die in het jaarlijkse doelstellingsactieplan zijn vervat, die zijn/haar portefeuilles bevatten en betreffen en is daarop intern en extern aanspreekpunt - Implementeert, met behulp van het jaarlijkse actieplan, de relevante verenigingsdoelstellingen vastgesteld in de ALV - Het ondersteunen van het bestuur bij overige activiteiten
- Goede communicatieve eigenschappen - Aanleg voor en affiniteit met administratieve vaardigheden - Snel en accuraat rapporteren en vervaardigen aan verslagen - Flexibele instelling en stressbestendig - Leiding kunnen geven - Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging - Goede omgang met vrijwilligers - Trends en veranderingen binnen de vereniging signaleren en zo nodig deze melden aan het verenigingsbestuur