Sportiviteit en Respect


De hockeyclub is van oudsher een veilige en sociale omgeving waar je terecht kunt om te sporten. Maar de laatste jaren verhardt de maatschappij zich en dat is terug te zien op en rond de vereniging. Denk aan spelers die schelden op de scheidsrechters, rotzooi trappen in een kleedkamer, ouders die schreeuwend langs de lijn staan en fysiek ruw spel in het veld. Daarnaast is het zo dat steeds meer hockeyverenigingen spelers en ouders in de gelederen hebben zonder hockeyverleden. Dit maakt dat de geldende normen en waarden minder goed bekend zijn.

HCOB heeft Sportiviteit & Respect hoog in het vaandel staan. De club wil daarmee de normen en waarden van het hockey bewaken en onsportief gedrag op en rond de vereniging voorkomen. Zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. 

Zo is Shake Hands een vast onderdeel van de wedstrijden bij jeugd en volwassenen. Concreet houdt dit in dat spelers, coaches en scheidsrechters elkaar de hand schudden voor aanvang van de wedstrijd. Na de wedstrijd geven zij elkaar een hand om te bedanken of te feliciteren. Als afsluiting wordt er gezamenlijk een drankje gedronken. 

Maar Sportiviteit & Respect richt zich ook op:
  • Positief coachen: jeugdcoaches geven tijdens trainingen vooral aandacht aan het leerproces van de kinderen. Positief training geven en daarbij aan de spelers duidelijk maken dat het samen leren en samen beter worden het allerbelangrijkste is. 
  • De wedstrijd: positief coachen tijdens een jeugdwedstrijd, zodat elk kind zo leuk en goed mogelijk kan spelen. Maar ook met respect omgaan met teamspelers, tegenstanders en scheidsrechters.
  • Langs de lijn: ouders en andere belangstellenden hebben een positieve houding naar de spelers en de scheidsrechters. Zij schelden en schreeuwen niet.
  • De leden en ouders: gedragen zich netjes op en om het veld, laten kleedruimte en kantine netjes achter, verrichten in meer of mindere mate vrijwilligerstaken, komen op tijd bij trainingen en wedstrijden.
  • De vereniging: waarderen en bedanken van vrijwilligers.
De afgelopen jaren zijn er vanuit de KNHB verschillende campagnes geweest om Sportiviteit & Respect onder de aandacht te brengen. Kijk op de website van de KNHB voor meer informatie hierover.