MVV


Een sportvereniging is vooral gericht op het beoefenen van de sport, de activiteit waarvoor zij is opgericht. Die sport is haar reden van bestaan. Veel (sport)verenigingen spelen van oudsher ook een belangrijke, brede maatschappelijke rol voor hun omgeving. Ze zorgen voor gezelligheid en brengen mensen samen. Ook HCOB wil meer zijn dan alleen een vereniging waar je hockey kunt spelen. HCOB kijkt daarom actief naar mogelijkheden om haar maatschappelijke rol vorm te geven. Dat doen we door het toepassen van de uitgangspunten van het Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV). 

MVV staat voor:
"De manier waarop een vereniging haar kernactiviteiten uitvoert en verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van haar maatschappelijke context (welzijn, duurzaamheid, milieu en sociale context).” 
Door MVV als businessmodel toe te passen vult HCOB haar maatschappelijke rol steeds verder in. 

Voorbeelden van activiteiten naast de kernactiviteit hockey zijn:
 • Sport en Bewegen voor ouders samen met hun kinderen (4-5 jaar)
 • Gezamenlijk gebruik van onze accommodatie met Hardloopvereniging Running Elst!
 • Schoolsportaanbod voor basis- en voortgezet onderwijs (lessen/dagen)
 • Gezonde Sportkantine
 • Flexibel aanbod voor volwassenen
 • Cursussen/infoavonden
 • Groene stroom en zonnepanelen
 • Gescheiden afval
 • Geen alcoholreclame, behalve Enjoy Responsibly
 • Promotie NIX18 en BOB
 • Organisatie Special Sports samen met andere Overbetuwse sportclubs: tweejaarlijks sportevenement voor mensen met een beperking
 • Organisatie van het Winterfestijn Overbetuwe samen met andere Overbetuwse partners.
 
De volgende maatschappelijke activiteiten zijn momenteel in ontwikkeling:
 • Sport BSO
 • Opzetten van een clubbibliotheek
 • Meer gebruik van onze accommodatie door andere clubs/verenigingen.

Samenwerkingsverbanden
Om bovengenoemde activiteiten te realiseren en wellicht nog andere nieuwe mogelijkheden te ontdekken, gaat HCOB diverse samenwerkingsverbanden aan. Denk hierbij aan partijen zoals: basis- en voortgezet onderwijs, BSO, gemeente, KNHB, sport- en activiteitenverenigingen, sportfysio, Stichting JOGG (Gezonde Sportkantine), Stichting De Driestroom en Unicef.

Visiestatement HCOB
"HCOB is een moderne multi-activiteitenvereniging waar hockey centraal staat. Leren en ontwikkelen in al zijn facetten is vanzelfsprekend. Verbinden en samenwerken zorgt voor een bruisende vitale vereniging met een belangrijke maatschappelijke rol.”
 
HCOB hoopt dat alle leden en bij de club betrokken mensen de visie van Maatschappelijk Verantwoord Verenigen ondersteunen en bijdragen aan het succes ervan.

Voor vragen over onze maatschappelijke visie en activiteiten kunt u contact opnemen met de MVV-coördinator, Lion Boeijen, 06-14624803, email [email protected] 

Verdere informatie over MVV is verkrijgbaar bij Stichting MVV Nederland, www.mvvnederland.nl