Lidmaatschap - Contributies


Tarieven seizoen 2023/2024

Senioren* € 320,-
Veteranen € 320,-
Trimmers/trainingsleden € 208,-


Junioren A/Onder 18 € 286,-
Junioren B/Onder 16 € 286,-
Junioren C/Onder 14 € 269,-
Junioren D/Onder 12 € 247,-
Junioren E/Onder 10 € 212,-
Junioren F/Onder 8 € 177,-


G-hockey € 125,-
Hokkie's Angels/instroom € 117,-
Studenten** € 206,-
Niet spelende leden € 54,-


Administratiekosten:
Bij niet-automatische incasso € 30,-
Bij aanmaning (na één herinnering) € 10,-


Familie korting:
Tweede lid uit een gezin € 5,-
Derde lid uit een gezin € 10,-
Vierde lid uit een gezin € 15,-
Vijfde lid uit een gezin € 20,-

*Heren 1 en Dames 1 betalen een toeslag van €25 per seizoen voor de extra voorzieningen die zij genieten.

**Studententarief: in aanmerking komen die studenten die een voltijds HBO of universitaire opleiding volgen, of zij die na hun 18de jaar een voltijds MBO studie volgen. Hiervoor dient de student voor 1 oktober van het lopende hockeyseizoen een mail te sturen met een kopie van de studentenkaart naar [email protected].

Familiekorting is alleen van toepassing bij familieleden op hetzelfde woonadres

 

Entreegeld:

Het entreegeld is voor het komende seizoen op € 0 gesteld.

 

Contributie wordt conform de KNHB richtlijnen geheven op basis van leeftijdscategorie, welke niet gelijk hoeft te zijn aan de teamindeling. De peildatum met betrekking tot de leeftijdscategorie is 1 oktober.


Het verenigingsjaar (hockeyseizoen) loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Let op: opzeggen dient uiterlijk op 30 april plaats te vinden. Meer info


Laag inkomen? Kom sporten en betaal je contributie met de meedoen regeling.

Mensen met een smallere beurs uit de gemeente Overbetuwe kunnen de contributie betalen met de punten die ze ter beschikking krijgen via de meedoen regeling. Voor meer informatie verwijzen we u naar meedoeninoverbetuwe.nl

 

Kleintjes: een half jaar gratis sporten

Om de drempel tot lidmaatschap van HCOB voor de allerjongsten (4-5 jaar) te verlagen kunnen de nieuwe leden in die categorie de eerste keer een lidmaatschap van een half jaar krijgen. Het lidmaatschap wordt automatisch omgezet in een regulier lidmaatschap van een jaar indien een maand voor afloop van het halfjaarlijkse lidmaatschap geen schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden. Het contributiejaar voor die betreffende groep loopt van 1 juli tot en met 31 december en van 1 januari tot en met 30 juni. De gerelateerde contributie per half jaar is 50% van de reguliere jaarcontributie.