Historie

 
De start
Het initiatief tot de oprichting van Hockeyclub Overbetuwe (HCOB) is afkomstig van oud-voorzitter Jeroen Joon. Hij was op zoek naar een hockeyvereniging voor zijn kinderen. Na wat rondvragen kwam hij tot de conclusie dat er misschien wel voldoende animo was voor een hockeyvereniging in Overbetuwe. Op 25 mei 2007 stonden hij en zijn gezin voor het eerst HCOB te promoten. Het resultaat was zeer bemoedigend: 100 inschrijvingen op één dag.

Openingsdag HCOB
Zowel de KNHB als de Gemeente Overbetuwe stonden al snel achter het idee om in Overbetuwe een hockeyvereniging op te zetten. Na vele promotieactiviteiten en verschillende krantenartikelen was het aantal voorinschrijvingen dusdanig toegenomen dat besloten werd om de hockeyvereniging daadwerkelijk op te richten. De openingsdag werd vastgesteld op 25 augustus 2007. Deze was een groot succes, met stralend weer en veel bezoekers (350 kinderen en volwassenen). Het resultaat was 130 definitieve aanmeldingen!
De officiële oprichtingshandeling werd gedaan door wethouder Frits Witjes. Hij maakte het "eerste HCOB-doelpunt” door een strafbal te scoren langs doelman Maarten Blankenberg. De openingsbal is later die dag geveild en de helft van de opbrengst is aan Unicef geschonken.

Eerste officiële training en wedstrijd
Op zaterdag 1 september 2007 vond de eerste officiële training van HCOB plaats op de tijdelijke locatie op het Sportcomplex De Pas aan de Groenestraat in Elst. Deze locatie mocht HCOB voor de duur van een jaar gebruiken. De eerste HCOB-wedstrijd werd gespeeld op donderdagavond 22 november 2007. Op de kunstgrasvelden van MHC Bemmel 800 werd er gehockeyd tegen het trimteam F.E.L. (Fanatiek en Leuk) dat voornamelijk uit Elster inwoners bestond. Marco Bok werd de eerste doelpuntenmaker uit de clubgeschiedenis van HCOB.
 
Bouw hockeyaccommodatie
Op 22 april 2008 stemde de Gemeenteraad van Overbetuwe in met het voorstel van het College tot de bouw van een definitieve hockeyaccommodatie op Sportcomplex De Pas. Deze bestond uit:
- Twee kunstgrasvelden (zand ingestrooid)
- Verlichting voor een veld
- Kleedruimtes
- Infrastructuur (toegangsweg, parkeergelegenheid)
 
Op 15 november 2008 werd de permanente hockeyaccommodatie officieel en feestelijk in gebruik genomen, onder belangstelling van veel bezoekers en genodigden. Wethouder Frits Witjes verrichtte samen met voorzitter/oprichter Jeroen Joon en de jeugd van HCOB de openingshandeling door voor Unicef honderden witte en blauwe ballonnen op te laten.

Start jeugdcompetitie
Na de opening is, na een ledenraadpleging, besloten om in maart 2009 met de jeugd competitie te gaan spelen. De actie "competitieproof" werd gestart, de clubkleding in orde gemaakt en op 7 maart 2009 namen maar liefst 20 jeugdteams voor het eerst deel aan de competitie. Niet alleen een uniek moment voor HCOB, maar ook voor de gemeente Overbetuwe.

Derde veld
Het aantal leden bleef maar groeien, wat op zaterdagen problemen ging opleveren: er waren niet genoeg velden beschikbaar. Het was bittere noodzaak om een derde veld aan te leggen, waardoor de plannen voor een nieuw clubhuis weer even de ijskast in gingen. De gemeenteraad ging in februari 2004 akkoord, waarna de aanleg van het derde veld kon beginnen.

Nieuw clubhuis
Het aantal leden bleef gestaag toenemen. Mede daardoor ontstond de behoefte aan een nieuw clubhuis. De planning, voorbereiding en inrichting daarvan is geheel door vrijwilligers gedaan. Eind 2014 ging de eerste paal de grond in. Op 17 oktober 2015 werd het nieuwe en bijzondere clubhuis officieel in gebruik genomen. Op deze dag heeft Jeroen Joon tevens het voorzitterschap overgedragen aan Robert-Jan Kwaak.

Inmiddels heeft HCOB bijna 767 leden (stand januari 2017), ruim 50 teams en drie kunstgrasvelden.
 
Opening
Jeroen Joon promoot HCOB tijdens Elst op Stelten - 25 mei 2007
Opening
Promoten van de oprichting van HCOB met Rosalie Joon - 25 mei 2007
Opening
HCOB krijgt een permanente locatie - 9 augustus 2007
Opening
Oprichters Jeroen Joon, Peter van Kempen en Charlotte van Sandt bij notaris - 15 augustus 2007
Opening
Bekendmaking officiële tenue Hockeyclub Overbetuwe - 27 augustus 2007
Opening
Eerste vrijwilligers tijdens de openingsdag van Hockeyclub Overbetuwe - 27 augustus 2007
Opening
Openingshandeling door wethouder en erelid Frits Witjes - 28 augustus 2007
Opening
Openingsdag van Hockeyclub Overbetuwe - 27 augustus 2007
Opening
De eerste training op de permanente locatie - 6 oktober 2007
Opening
Eerste bestuursvergadering bij Jeroen Joon thuis - 17 oktober 2007
Opening
HCOB-ers in de raadzaal om steun voor geld locatie - 6 november 2007
Opening
De eerste jeugdtrainers met diploma - 12 december 2007
Opening
Het eerste clubhuis 'Ons paviljoen' - maart 2008
Opening
Een bekend fenomeen uit die tijd: modder  - 8 maart 2008
Opening
De luxe dames en heren toiletten bij Ons Paviljoen - april 2008
Opening
De eerste schep in de grond op de permanente locatie - 7 augustus 2008
Opening
Eerste dames en heren 1 van HCOB - 9 october 2008
Opening
Aanleg van het derde veld bij Hockeyclub Overbetuwe- zomer 2014
Opening
De opening van het nieuwe clubhuis - 26 oktober 2015
Opening
Het nieuwe clubhuis is geopend - 26 oktober 2015
Opening
De overdracht van de voorzitterskoffer aan Robert-Jan Kwaak - 26 oktober 2015