Mededelingen Technische Commissie 17 April

teamindeling jeugdteams HCOB

Nieuws afbeelding

Bij HCOB streven we ernaar iedereen zo veel als mogelijk in de eigen leeftijdscategorie competitie te laten spelen. In de jongste jeugd (F en E teams) speel je met leeftijdsgenoten en kijken we naar sociale aspecten bij de teamindeling (vriendjes/vriendinnetjes bij elkaar), in lijn met het beleid van de KNHB. Bij de 11tal jeugd (D-A) selecteren we meer en meer op hockeykwaliteiten, omdat de teams daar op sterkte ingedeeld worden.

Om tot een goede teamindeling voor de hele vereniging te komen is het noodzakelijk dat een aantal spelers in een ‘oudere’ leeftijdscategorie geplaatst worden. Wanneer dit nodig is, zal door de lijn coördinatoren geïnventariseerd worden wie er vrijwillig door willen; indien er niet voldoende vrijwilligers zijn, zal op basis van leeftijd (maar rekening houden met hockeykwaliteiten) een aantal spelers aangewezen worden door de TC.  (Heel sporadisch zal een kind in een jongere leeftijdscategorie geplaatst worden, dat kan alleen in overleg met de hockeybond en hiervoor wordt officieel dispensatie verleend).

Jongste jeugd (F en E teams):

Bij de jongste jeugd teams (F en E teams) wordt geen rekening gehouden met hockeykwaliteiten. De teamindeling vindt plaats op basis van vriendschap inventarisatie door de lijn coördinator. Frequent (minstens iedere twee jaar)  worden de teams gehusseld waarbij natuurlijk bestaande vriendschappen meegenomen worden.

Elftal jeugd (D-A jeugd):

De teamindeling bij de 11tal jeugd (D, C, B en A) vindt plaats op sterkte/hockeykwaliteit om te zorgen dat eenieder in een team komt waar het beste gehockeyd kan worden. (In lijn met de indeling op sterkte door de KNHB). Deze indeling wordt gedaan op basis van quickscans van trainers/coaches, scouts en observaties van de selectiecommissie. De mening van trainer/coaches wordt dus meegenomen maar is niet bepalend, de club is verantwoordelijk voor de indeling. Communicatie en toelichting over de nieuwe indeling gebeurt door TC/lijncoördinatoren.

Voor plaatsing in de selectieteams vinden selectietrainingen plaats, waarvoor spelers/speelsters uitgenodigd worden door de selectie commissie gebaseerd op hiervoor genoemde informatie (van trainer/coaches en de selectiecommissie)

Indien een speler/speelster niet uitgenodigd is voor selectietraining maar wel in aanmerking wil komen voor een selectie elftal kan de speler/speelster dat kenbaar maken bij de TC. Leden van de selectiecommissie zullen dan bij een training of wedstrijd kijken of speler alsnog beoordelen.

Bij de A-C jeugd worden de teams samengesteld uit 2 jaarlagen (bv 1e en 2e jaars B jeugd gemixt in een team). Bij de D jeugd (meestal lagere school leeftijd) worden de jaarlagen gedurende 2 jaar (indien mogelijk) gescheiden gehouden.

Bij de niet selectie elftallen wordt ingedeeld op sterkte maar  ook rekening gehouden met bestaande vriendschappen: dit betekent dat één verzoek ingediend mag worden om bij een vriendje of vriendinnetje ingedeeld  te worden, voorwaarde is dat dit verzoek wederzijds is. Dit betekent dat allebei de kinderen het verzoek voor elkaar kenbaar maken bij de betreffende lijncoördinator.

Voor de keepers (A-D jeugd) is een separate selectie. Ben je nog geen keeper maar wil je wel keepen laat dat dan op tijd weten via je coach.

 Met sportieve groet

Cornald