Bestuursmededelingen 30 November

Mariël de Vries benoemd tot erelid van HCOB

Nieuws afbeelding Tijdens de Algemene Vergadering van 28 november is Mariël de Vries benoemd tot erelid van HCOB.


Mariël nam tijdens de ALV afscheid als bestuurslid Algemene Zaken. Vanaf de oprichting in 2007 is Mariël betrokken geweest bij de club en heeft al die jaren met enorme toewijding op allerlei terreinen een bijdrage geleverd. Van het opzetten van de vereniging tot de aanleg van de velden, de bouw en  inrichting van het clubhuis, coördinatie barcommissie, accommodatiecommissie, etc, etc...... .
HCOB heeft nu 3 ereleden: Frits Witjes, Jeroen Joon en Mariël de Vries.

Ook de penningmeester Noach van Beusekom heeft maandag afscheid genomen van het bestuur. Door tijdgebrek heeft Noach aangegeven de functie niet langer te kunnen vervullen. Ook Noach is hartelijk bedankt voor zijn inzet in het afgelopen jaar!