Mededelingen van de scheidsrechtercie 7 November

Scheidsrechterscursus

Nieuws afbeelding

Volgens het beleid van HCOB is het voor alle leden vanaf de B elftallen verplicht een scheidsrechterskaart te halen.  

Op vrijdag 2, woensdag 7 en vrijdag 9 december 2016 wordt er een scheidsrechterscursus georganiseerd in het clubhuis van HCOB. 

Nadere informatie wordt naar de betrokkenen per mail verstuurd! 

Sportieve groet, Petra Bloks