Bestuursmededelingen 29 November

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering HCOB 21 december

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor een Algemene Ledenvergadering op maandag 21 december om 20.30 uur in het clubhuis. (let op: aangepaste datum)


Bijgaand treft u de agenda aan. De vergaderstukken volgen in de week voor de bijeenkomst. 

Graag tot 21 december!

Sportieve groeten,
Bestuur HCOB

Bijlage