Bestuursmededelingen 20 Juli

Contributies 2015 / 2016

De contributies voor 2015/2016 zijn vastgesteld in de ALV van 15 juni jl.
Onderstaand het overzicht.

Overzicht contributies 2015/2016

 
Senioren 265
Veteranen 265
Trimmers 170
Trimmers overdag 170
Junioren A 235
Junioren B 235
Junioren C 220
Junioren D 200
Junioren E 170
Junioren E (tot en met 8 jaar) 170
Junioren F1 140
Junioren F2 135
Hokkie's Angels/instroom 105
Studenten (v.a. 18 jr en ouder) 165
Niet spelende leden 50

 

Administratiekosten:

Bij niet-automatische incasso                                                              € 30

Bij aanmaning (na één herinnering)                                                   € 10

 

Familiekorting per lid:

Tweede lid uit een gezin                                                                        € 5

Derde lid uit een gezin                                                                           € 10

Vierde lid uit een gezin                                                                           € 15

Vijfde lid uit een gezin                                                                            € 20

Familiekorting is alleen van toepassing bij familieleden op hetzelfde woonadres

 

Entreegeld
Het entreegeld is voor het komende seizoen op € 0 gesteld.

Let op: Studentenkorting
Het recht op korting (studenten) wordt verleend nadat vóór 30 september door de penningmeester een geldig inschrijvingsbewijs van een dagopleiding voor MBO, HBO of WO is ontvangen. ([email protected])

Elk seizoen dienen deze gegevens opnieuw te worden overlegd.

  
Contributie wordt conform de KNHB richtlijnen geheven op basis van leeftijdscategorie, welke niet gelijk hoeft te zijn aan de teamindeling. De peildatum met betrekking tot de leeftijdscategorie is 1 oktober.

Laag inkomen: kom sporten met de gratis Gelrepas!
Voor mensen met een smallere beurs uit onder meer de gemeente Overbetuwe is het mogelijk om de gratis Gelrepas aan te vragen. U kunt met deze pas ook lid worden van HCOB. Voor meer informatie verwijzen we u naar www.gelrepas.nl 

 

Kleintjes: een half jaar gratis sporten

Om de drempel tot lidmaatschap van HCOB voor de allerjongsten (4-5 jaar) te verlagen kunnen de nieuwe leden in die categorie de eerste keer een lidmaatschap van een half jaar krijgen. Het lidmaatschap wordt automatisch omgezet in een regulier lidmaatschap van een jaar indien een maand voor afloop van het halfjaarlijkse lidmaatschap geen schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden. Het contributiejaar voor die betreffende groep loopt van 1 juli tot en met 31 december en van 1 januari tot en met 30 juni. De gerelateerde contributie per half jaar is 50% van de reguliere jaarcontributie.