Bestuursmededelingen 23 Maart

Rabo Clubkas Campagne

Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank Oost Betuwe draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Oost Betuwe stelt hiervoor € 75.000,- beschikbaar! Ook HCOB doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

Particuliere klanten van Rabobank Oost Betuwe die op 1 maart 2015 lid zijn, mogen stemmen. Tot en met maandag 30 maart mogen zij vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 75.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. 

Het is voor HCOB belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor onder andere de inrichting van het nieuwe clubhuis. Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan HCOB. Kijk voor meer info over de Rabobank Clubkas Campagne en het lidmaatschap op www.rabobank.nl/oostbetuwe.

Bedankt voor jouw steun!