Bestuursmededelingen 23 December

Cursus gezonde leefstijl (gratis)

Kinderen op jonge leeftijd al bewust maken van het belang van een gezonde leefstijl zorgt voor een betere gezondheid op de langere termijn. Gezonde voeding en voldoende sporten en bewegen is echter voor veel kinderen niet vanzelfsprekend. Als trainer/coach in de sportvereniging kun je hier een grote stimulerende rol in spelen. Je richt je daarbij ook op zowel kinderen met als zonder overgewicht.

Kinderen met overgewicht ervaren, in tegenstelling tot kinderen zonder overgewicht, een hogere drempel om zich aan te melden bij een sportvereniging. Het reguliere sportaanbod (of het beeld ervan) is voor deze groep soms te moeilijk en sluit niet altijd aan bij de interesses die zij hebben. Als trainer/coach wil je dat alle kinderen welkom zijn (en voelen) bij de vereniging, plezier hebben en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Je kunt een belangrijke rol spelen in het stimuleren van een gezonde leefstijl en biedt een trainingsaanbod dat rekening houdt met de (fysieke) verschillen in de groep. Hierbij is het dus van belang bewust te zijn van de motieven van deze doelgroep en ze op een juiste manier te betrekken en behouden in de sportvereniging.

De (bij)scholing is bedoeld voor trainer-coaches/instructeurs die ervaring hebben met het zelfstandig geven van lessen en trainingen. Een diploma is niet vereist. Deze (bij)scholing wordt gegeven op KSS niveau 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

De training wordt verzorgd door de Academie voor Sportkader (ASK). De ASK maakt onderdeel uit van de unit Sportontwikkeling bij NOC*NSF en is in 2006 voor en door sportbonden opgericht.

Deze bijscholing is ontwikkeld i.s.m.: Het Voedingscentrum, het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen(NISB), Merem behandelcentrum Heideheuvel en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

2 dagdelen

Een belangrijk sport overstijgend thema binnen deze (bij)scholing is leefstijl. Hierbij gaat het in eerste instantie om gezonde voeding en het voldoende en verantwoord bewegen binnen de sportvereniging. Je leert daarnaast ook hoe je je sporters en hun ouders kunt helpen gezond te leven buiten hun tijd in de sportvereniging. Veel sportkantines hebben een aanbod dat grotendeels bestaat uit ongezonde (vaak vet/suikerrijk) eet- en drinkwaren. Dit is een van de redenen dat kinderen voor, tijdens en na de training/wedstrijd vaak niet het juiste voedsel consumeren. Daarnaast bewegen kinderen vaak te weinig buiten het sporten om en hebben meer interesse in internetten en televisie kijken.

Wat betekent dit voor mijn training? Vanuit de kennis over de doelgroep en de thema’s overgewicht en leefstijl richt je je op het trainingsaanbod. Hierbij gaat het om het zoeken naar een passend sportaanbod door middel van differentiatie, rekening houdend met de omgeving, achtergrond, motieven en fysieke gesteldheid van je sporters. Als trainer ga je uit van het talent en de interesse die je sporters hebben. Je zet ze in hun kracht en laat ze plezier en succes ervaren in de sport. Zo lever je een bijdrage aan de ontwikkeling, gezondheid en blijvende sportdeelname van het kind.

Leerdoelen

Inzicht krijgen in, en visie ontwikkelen over, de verschillende aspecten van overgewicht en gezonde leefstijl i.c.m. sporten;

Inzicht krijgen in gedrag en gedragsontwikkeling van jonge mensen;

Vaardigheden beheersen als trainer je sporters te adviseren en stimuleren op het gebied van gezonde leefstijl;

Trainingen kunnen afstemmen op behoeftes en mogelijkheden van al je sporters, waaronder ook diegene met (risico op) overgewicht.

De (bij)scholing wordt ondersteund door een e-learning module met een zelfscan, praktijkvoorbeelden, informatie en een tweetal praktijkopdrachten.

Inschrijven via deze link of klik hier: http://www.academievoorsportkader.nl/bijeenkomsten/academie-voor-sportkader/jeugd-met-risico-op-overgewicht-11/2-11/3-2015-elst