Bestuursmededelingen 22 Juni

Vergaderstukken ALV HCOB 25 juni 2014

Zoals eerder aangekondigd vindt a.s. woensdag 25 juni de ALV van HCOB plaats waar o.a. de plannen voor het nieuwe clubhuis worden gepresenteerd. Daarnaast komt de meerjarenbegroting, inclusief het vaststellen van de contributie 2014-2015 aan de orde en wordt het beleidsplan maatschappelijk verantwoord verenigen besproken.
De vergadering begint om 20.30 uur in het clubhuis (inloop vanaf 20.00 uur). De volledige agenda en vergaderstukken zijn als bijlagen bijgevoegd.
Gezien de onderwerpen hopen we op een grote opkomst!
Bestuur HCOB

Bijlage