Bestuursmededelingen 3 Juni

Vooraankondiging ALV 25 juni

Op woensdag 25 juni staat een Algemene Ledenvergadering van HCOB gepland waarbij o.a. een voorstel voor het nieuwe clubhuis aan de leden gepresenteerd zal worden. De agenda ziet er als volgt uit:
 
- voorstel nieuwe clubhuis
- vaststellen begroting
- voorstel contributie 2014/2015
- update derde veld
- vaststellen projectplan maatschappelijk verantwoord verenigen
 
Noteer nu alvast in je agenda: woensdag 25 juni om 20.30 uur ALV HCOB in het clubhuis (met inloop vanaf 20.00 uur). Gezien de onderwerpen hopen wij op een grote opkomst!
 
De vergaderstukken worden een week voor de vergadering op de site geplaatst en naar de leden gemaild.
 
Hopelijk tot 25 juni!
Bestuur HCOB