Woord van de Voorzitter 14 Maart

HCOB krijgt semi-waterveld

Beste HCOBers en ouders,

Gisteravond heeft de ALV ingestemd met het aanleggen van een semi-waterveld als derde veld! Het semi-waterveld komt achter veld 2 te liggen (nu nog grasveld). De extra kosten voor het verplaatsen van veld 1 naar veld 3 en dan op veld 1 het semi-waterveld waren dusdanig hoog dat we voor dat geld liever andere dingen doen. Zoals een nieuw clubhuis, vijfmetercirkellijnen in velden 1 en 2 en een oefenveldje. De volgende stap is nu een aanbestedingstraject door de gemeente, zodat we, als alles goed gaat, in september 2014 het derde veld hebben.

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder structureel intensieve contacten met gemeentebestuur, politiek en ambtenaren. Net als vier jaar geleden heb ik u aangegeven dat die contacten belangrijk zijn. Niet alleen op het moment dat we wat nodig hebben van de gemeente, maar een structurele relatie. Gelukkig hebben wij de gemeente veel te bieden en hoeven we niet alleen om iets te vragen. Denk hierbij aan onze maatschappelijke rol. De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur (19 maart). We hebben inmiddels vijf leden/ouders die op de kieslijst in Overbetuwe staan. Allen van verschillende partijen. Heel goed om dus zo nauw verankerd te zijn als vereniging met de politiek. Er komt namelijk nogal wat aan de komende vier jaar dat van invloed is op HCOB. Volgens de nieuwe wet Markt en Overheid per 1 juli 2014 moet de gemeente kostprijs dekkende tarieven voor accommodaties gaan vragen, maar daar mogen ze sportverenigingen van uitsluiten. Wat gaat de politiek doen? Hoe belangrijk vinden ze de maatschappelijke rol van de verenigingen? Zeker in ons geval als Maatschappelijk Verantwoorde Vereniging van belang. Verder is de vraag wat de gemeente met het subsidiebeleid gaat doen? Gaan ze verenigingen korten? Komt er een subsidie voor maatschappelijke activiteiten? Denk aan onze MVV mogelijkheden. En is de gemeente straks nog bereid om te investeren in HCOB als we een vierde veld of een nieuwe toplaag voor de bestaande velden nodig hebben?

19 maart is een stem pro sport een stem pro HCOB!

Met sportieve groet,

Jeroen Joon

Voorzitter Hockeyclub Overbetuwe

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws