Mededelingen van de scheidsrechtercie 23 Februari

Let op! Belangrijke spelregelwijziging veldhockey

Nog maar kort geleden is er een experiment gestart met het ‘eigen doelpunt’. Hierbij was het mogelijk om tot een doelpunt te komen ZONDER dat een aanvaller de bal in de cirkel had aangeraakt. Deze experimentele regel is met ingang van 1 februari 2014 stopgezet in verband met de toegenomen onveiligheid. De ongerichte, zeer harde slagen van (ruim) buiten de cirkel richting de goal bleken aanleiding te geven tot gevaarlijke situaties. De oude situatie is weer van toepassing: er kan slechts een doelpunt gemaakt worden als de bal in de cirkel door een aanvaller aangeraakt is.