Bestuursmededelingen 7 Januari

HCOB krijgt derde veld!

Nieuws afbeelding

Beste HCOBers,

Het bestuur is blij jullie mee te delen dat de gemeenteraad vanavond heeft ingestemd met het derde veld voor HCOB!

Als gevolg van een amendement (aanpassing op het oorspronkelijke voorstel van het college) dat bijna raadsbreed is aangenomen staat daarvoor een maximaal bedrag van €363.000 gereserveerd. Uitgangspunt voor de gemeente was een zandveld, maar door het amendement kunnen we ook kijken naar een semi/waterveld. Als de kosten hoger uitvallen dan €363.000 zal HCOB die extra kosten wel zelf moeten bijdragen. Ook een eventuele meerprijs aan onderhoudskosten voor een semi/waterveld dient HCOB zelf te betalen. Zoals tijdens de ALV met jullie besproken vervalt hierbij dan ook de verplichting van de gemeente om kleedkamers, douches en wc's voor HCOB aan te leggen.

Een derde veld is voor de huidige situatie van HCOB en onze groeiverwachting het belangrijkste!

De bouwcommissie van HCOB gaat nu samen met de gemeente kijken naar leveranciers en soorten velden. Het bestuur zal zo snel mogelijk bij jullie terugkomen met een aantal scenario's en uiteraard aan jullie vragen welk soort veld de voorkeur heeft.

Mijn dank gaat uit naar Mariƫl en Cornald die zich zeer ingespannen hebben om tot dit resultaat te komen!

Met sportieve groet,
namens het bestuur,

Jeroen
Voorzitter

Reacties

img

Klaas Galama

6-2-2014 @ 08:08:10 |👍

Reageer op het nieuws