Mededelingen van de Accommodatiecie 20 Februari

Velden weer bespeelbaar

Vanaf 26 februari kan er weer getraind worden.
 
De accommodatiecommissie