Bestuursmededelingen 26 December

ALV uitgesteld

Beste HCOBers,


Tijdens de ALV op 25 oktober 2012 hebben we aangegeven een extra ALV te organiseren in december om nog eens verder te praten over het nieuwe clubhuis en het derde veld. Speciaal daarvoor zijn er drie groepen bezig: een groep die nogmaals naar de berekeningen van de huidige plannen kijkt en ook naar andere recent gebouwde clubhuizen, een groep die de financieringsmogelijkheden nog eens onderzoekt en een groep die in gesprek is met de gemeente en de andere verenigingen op De Pas om de samenwerkingsmogelijkheden te bekijken. Gebleken is dat december niet haalbaar is om met voldoende uitgewerkte plannen te komen die leiden tot een zinvolle discussie tijdens de ALV in december. Vooral ook de gesprekken met de gemeente en de andere verenigingen vragen meer tijd. De verschillende groepen willen de winterstop gebruiken om eea beter uit te werken. De ALV hebben we daarom uitgesteld tot begin 2013. We verwachten dat maart daarvoor zinvol is, maar zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van derden. Zodra we zicht hebben op verdere ontwikkelingen zullen we een ALV plannen.

Bestuur HCOB