Mededelingen van de Accommodatiecie 15 Augustus

Voortgang aanleg kunstgrasvelden

Op maandag 11 augustus is Heijmans Sport en Groen in opdracht van de gemeente Overbetuwe gestart met de aanleg van onze kunstgrasvelden. Deze week is er een flinke voortgang geboekt met het graafwerk. De planning is dat de velden begin oktober klaar zijn, maar slecht weer kan nog roet in het eten gooien en voor vertraging zorgen.
De komende week wordt er gestart met het aanbrengen van een flinke laag zand, waarop daarna de fundering van het veld en de toplaag moeten worden aangebracht. Langs de velden worden lichtmasten geplaatst zodat we de velden de avonden kunnen gaan gebruiken. De komende weken houden we jullie via nieuwsbrief en website op de hoogte van de vorderingen.


Groet,
Karel