Unicef 13 Juli

Unicef helpt Hoorn van Afrika

Het Bestuur van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) heeft besloten een Nationale Actie te starten in verband met de voedselcrisis in de Hoorn van Afrika. Giro 555 wordt opengesteld.

 

De Hoorn van Afrika (Kenia, Ethiopië, Somalië en Djibouti) is getroffen door extreme droogte. Ondanks het feit dat in deze regio om de zoveel jaar een droogte plaatsvindt, is de situatie op dit moment uitermate kritisch. UNICEF werkt al sinds lange tijd in Kenia, Ethiopië, Somalië en Djibouti maar heeft ook dit jaar weer te kampen met geringe fondsen voor de humanitaire programma's in deze landen. Op dit moment is het uiterst urgent dat de hulp aan de meer dan 10 miljoen getroffen mensen snel wordt uitgebreid om te zorgen dat de situatie niet gaat leiden tot grootschalige sterfte direct door ondervoeding of door ziektes waartegen de door honger verzwakte bevolking niet bestand meer is. Daarnaast wordt de situatie gecompliceerd doordat veel mensen wegtrekken en hulp zoeken in bestaande en nieuw opgezette vluchtelingenkampen. Naast de 480.000 kinderen die ernstig ondervoed zijn, zijn er ook nog eens 1.649.000 kinderen ondervoed. UNICEF zorgt voor de behandeling van ernstige ondervoeding door middel van de verstrekking van therapeutische voeding direct aan de bevolking of via voedingscentra. Verder repareert UNICEF waterpompen en graaft waterputten om de mensen van schoon drinkwater te voorzien. Ook wordt schoon drinkwater aangevoerd door tankwagens. Om de verspreiding van ziektes te voorkomen worden kinderen ingeënt tegen mazelen, polio en andere dodelijke ziektes. Onderwijs krijgt aandacht om te zorgen dat kinderen naar school kunnen blijven gaan en kinderen op die manier een beschermde omgeving hebben. Los van de directe noodhulp die UNICEF biedt, heeft UNICEF ook de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de gehele noodhulp in de clusters voeding, onderwijs, kinderbescherming en water en sanitatie.

 

Meer informatie over de situatie in de Hoorn van Afrika en het werk van UNICEF aldaar, kunt u vinden op website van UNICEF Nederland, UNICEF Internationaal of van de Samenwerkende Hulporganisatie website.

 
Honger. Je moet er niet aan denken. Je moet er wat aan doen. Help mee. Ga naar unicef.nl


Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws