Mededelingen van de sponsorcommissie 26 Januari

Rabobank Clubkas Campagne: Stem op HCOB en verdien geld voor de club!

Nieuws afbeelding

We kunnen met ons allen geld voor de club verdienen!

Hoe werkt dit?

Rabobank Clubkas Campagne
Rabobank Oost Betuwe steunt het verenigingsleven op diverse manieren. Zo leveren zij een bijdrage aan een levendige lokale gemeenschap. Veel verenigingen en stichtingen hebben de afgelopen jaren donaties of sponsorbijdragen van de Rabobank ontvangen.

Wat is de Rabobank Clubkas Campagne?
De basisgedachte van de campagne is dat leden van Rabobank Oost Betuwe inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven. Leden van Rabobank Oost Betuwe kunnen hun stem uitbrengen op HCOB. Hoe meer stemmen op HCOB worden  uitgebracht, des te meer geld wij ontvangen. Wij kunnen dit geld als vereniging heel goed gebruiken.

Welk bedrag is er beschikbaar?
In 2011 is een totaalbedrag van € 60.000,- ter beschikbaar gesteld door Rabobank Oost Betuwe om te verdelen onder verenigingen en stichtingen. Ieder lid van de bank krijgt vijf stemmen om te verdelen. Dit betekent dat ieder lid minimaal € 5,- kan verdelen. Elk lid kan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging uitbrengen. Nadat alle stemmen uitgebracht zijn, wordt het totaalbedrag gedeeld door het totaal aantal uitgebrachte stemmen en wordt duidelijk welk bedrag onze vereniging ontvangt.

Wat kunnen HCOB clubleden doen om zo veel mogelijk stemmen te werven?
Als clublid kun je in je eigen omgeving, bijvoorbeeld bij familie, vrienden en kennissen informeren of zij lid zijn van Rabobank Oost Betuwe en zo ja, vragen of zij op HCOB willen stemmen.
Indien men nog geen lid is van Rabobank Oost Betuwe, maar wel klant, kan men zich eenvoudig aanmelden via de accountmanager of de internetsite van de bank.
Hoe werkt het stemmen precies?

Rabobank Oost Betuwe is een coöperatie met leden. Onze klanten die op 1 februari 2011 lid zijn, kunnen hun stem uitbrengen.  Bent u nog geen lid? Vraag hier het lidmaatschap aan bij Rabobank Oost Betuwe.

Onze leden ontvangen vlak voor de stemperiode een brief met een unieke persoonlijke code waarmee zij kunnen stemmen. Via deze website kunnen de leden tijdens de stemperiode hun stem(men) uitbrengen op de vereniging/stichting van hun voorkeur.

Wanneer is de stemperiode?

De stemperiode duurt twee weken en is gepland van donderdag 17 maart tot en met donderdag 31 maart 2011.

Een stem uitbrengen op HCOB is veel geld waard.  Elke stem telt!