Woord van de Voorzitter 27 Februari

Gemeenteraads- verkiezingen ook voor HCOB belangrijk

Beste HCOB-er, 

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Wij hebben de politiek de laatste jaren hard nodig gehad, maar ook de komende jaren zullen er een aantal zaken spelen die voor HCOB van belang zijn, zoals: 

Nieuw Sportbeleid

Er komt, wellicht in 2010 al, nieuw sportbeleid. Daarbij wordt ook nieuw accommodatie- en subsidiebeleid uitgewerkt. Een aantal zaken zijn in de Sportnota van belang voor HCOB.

-          Algemeen: HCOB is qua visie en beleid een moderne vereniging en loopt ook landelijk gezien in de voorhoede van de ontwikkelingen rondom sport & bewegen bij verenigingen. HCOB zal zich hierin blijven ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk dat ook vanuit sportbeleid dit soort ontwikkelingen ondersteund worden. Daarbij geldt ook dat ambtenaren bestaand beleid als basis nemen. Onze ontwikkelingen moeten dus niet geremd worden door oud beleid.  Een modern sportbeleid in onze gemeente is in ons directe belang.

-          Subsidiebeleid: Bij het sportbeleid is het voor HCOB van belang dat onze maatschappelijke visie (MVV) als speerpunt opgenomen wordt en dit ook doorvertaald wordt in het subsidiebeleid (belonen van verenigingen die extra maatschappelijke inspanningen doen). Daarnaast willen wij met onze relatief lage barinkomsten dat het subsidiebeleid aangepast wordt. Voor ons en voor vergelijkbare situaties bij collega verenigingen. In het huidige subsidiebeleid worden we 100% gekort op subsidie omdat we baromzet hebben. We lopen nu o.b.v. het huidige beleid duizenden euros mis hetgeen in geen verhouding staat tot de beperkte omzet en moeten daartegen steeds bezwaar maken bij de gemeente. Minder subsidie heeft dus impact op onze financiële situatie. Niet goed voor HCOB, maar ook niet voor de sportparticipatie in het algemeen. Nieuw subsidiebeleid die daarin een eerlijke balans maakt is dus belangrijk voor HCOB.

-          Combinatiefunctionaris: HCOB, maar ook de meeste andere verenigingen op De Pas, willen graag dat er een Combinatiefunctionaris komt. Deze functionaris, ook wel genoemd sport-school medewerker, is een goed opgeleide sportvakleerkracht die voor 50% bij scholen sportlessen verzorgt en voor 50% bij sportverenigingen trainingen geeft. De functionaris wordt volledig betaald door de overheid en is daar in dienst. De doelstelling van de Rijksoverheid is dat er in Nederland 2.500 combinatiefunctionarissen komen (www.combinatiefuncties.nl). In diverse gemeentes in Nederland zijn er al meerdere aan de slag. HCOB wil heel graag gebruik maken van zo’n functionaris omdat deze ons trainersaanbod zal versterken. Binnen de politiek in Overbetuwe zijn er nu drie stromen: expliciet voorstander hiervan, expliciet tegenstander en nog geen mening.

-          Permanent clubhuis: Er komt een moment de komende jaren dat wij een permanent clubhuis gaan bouwen. De kans is groot dat daarbij multifunctionaliteit en duurzaamheid een belangrijke rol spelen. Ook zijn er ideeën rondom een hardlooptrack op de accommodatie. De politiek is hard nodig om deze ontwikkelingen te ondersteunen en mogelijk te maken via nieuw sportbeleid. Denk daarbij ook aan aanbestedingsbeleid. Als dat alleen op prijs gedreven is, zal duurzaamheid vaak het onderspit delven en daarmee onze intenties als HCOB.

Aankomende bezuinigingen

De hoogte van de aankomende bezuinigingen is nog niet duidelijk, maar dat er bezuinigingen aan zitten te komen is wel zeker. De politiek spreekt zich steeds meer uit over het belang van sport & bewegen voor de maatschappij. Uiteraard zien wij als HCOB dat grote belang ook. Sport en de sportverenigingen zijn het cement in de maatschappelijk en worden daarin steeds belangrijker. Mede daarom heeft HCOB een bredere maatschappelijke betrokkenheid. Bezuinigingen op sport & bewegen zullen ons dus mogelijk ook treffen in de haalbaarheid van onze plannen. Laat wij als sporters, verenigingsleden en/of ouders aan de politiek dus duidelijk maken dat ze absoluut niet mogen bezuinigen op sport & bewegen.

Tot slot: er zijn nu wisselende peilingen over een lage en iets hogere opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart. Wat ons betreft: op wie u dan ook gaat stemmen, stem in ieder geval! Ook dat hoort bij maatschappelijke betrokkenheid.

Jeroen Joon

Voorzitter