Bestuursmededelingen 19 Juli

Vergunning blaashal is verleend

Beste leden,

Op 1 april dit jaar hebben we als HCOB de aanvraag voor de vergunning ingediend voor het plaatsen van een blaashal op ons terrein. Het heeft even geduurd en de termijn is ook nog een keer verlengd. Dit om de aanvraag goed te kunnen onderzoeken zodat ook aan alle voorwaarden zoals bijvoorbeeld geluidsnormen, lichtimpact en waterberging. 
Op dinsdag 6 juli heeft het College akkoord gegeven en is de vergunning aan ons verstrekt. Inmiddels is deze gepubliceerd in het Gemeentenieuws. Een linkje daarvan is toegevoegd. Samen met het Lyceum zijn we weer een stapje dichterbij het realiseren van de blaashal voor de leerlingen van het Lyceum en voor onze leden om dichtbij ons clubhuis zaalhockey te kunnen spelen.

Met vriendelijke groet,
Sjoukje, Petra, Fedor, Tijmen en Jaap.

Bijlage