Bestuursmededelingen 25 Mei

Het seizoen met je team afsluiten bij HCOB, kan dat?

Beste leden,

Als Bestuur krijgen wij momenteel verschillende verzoeken van teams om het seizoen op een leuke manier af te sluiten bij HCOB, zoals ouder-kind wedstrijden en afscheidsborrels op ons terras. We snappen dit helemaal en we zouden hier ook graag gehoor aan willen geven. Als Bestuur zijn we echter ook verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de huidige geldende regels op het HCOB terrein en die geven voor deze verzoeken helaas (nog) te weinig ruimte. Om die reden kunnen we geen toestemming geven. Zie ook verder onderstaande toelichting. We vragen om jullie begrip voor ons besluit.

Ouder-kind wedstrijden

Ondanks dat er de afgelopen tijd stap voor stap versoepelingen zijn doorgevoerd, zijn de mogelijkheden nog steeds vrij beperkt. Trainen voor leden boven 26 jaar is weer toegestaan mits er 1,5m afstand gehouden wordt. Wedstrijden en creatieve varianten daarop voor leden boven 26 jaar zijn helaas nog niet toegestaan. De toegang tot het complex is voor ouders, familie of vrienden van spelers ook nog steeds niet mogelijk. Om een eenduidige lijn hierin te trekken, kunnen er ook geen ouder-kind wedstrijden gespeeld worden.

Afscheidsborrels

Vanaf 19 mei is er onder strenge voorwaarden weer meer mogelijk op het (horeca) terras. Ook op sportaccommodaties is dit mogelijk maar dit geldt alleen voor leden die op het veld spelen. Een korte voor- of nabespreking voor teams is op het terras mogelijk met inachtneming van de maatregelen. Verder is de richtlijn dat spelers (en trainers) zo kort mogelijk op het complex verblijven. Buiten de spelende leden mag er nog steeds niemand het terrein op en moet het clubhuis gesloten blijven.

Met sportieve groet,

Het Bestuur