Bestuursmededelingen 12 Maart

HCOB in het nieuws!

Beste leden van HCOB,


Zoals we in Scoop nr. 34 reeds hebben vermeld heeft de ALV ingestemd met de realisatie van een blaashal op ons terrein. We zijn verheugd met jullie te kunnen delen dat ook het college van burgemeester en wethouders akkoord is gegaan met het voorstel. We kunnen nu 'echt' aan de slag. 
Graag herhalen wij hier nog de oproep om ons daarbij te ondersteunen door deel te nemen in de projectgroep 'realisatie blaashal'. Een overzichtelijk en tastbaar project om iets moois bij te dragen aan onze vereniging. Alle hulp is welkom! Voor meer informatie verwijzen we graag naar de Scoop (in de mail) of benader een van de bestuursleden. 
Bijgevoegd het persbericht dat de gemeente zojuist heeft uitgebracht.

Met sportieve groet,

Het bestuur
Sjoukje, Petra, Fedor, Tijmen en Jaap


Nieuwsbericht 11 maart  

Opblaasbare sporthal uitkomst voor bewegingsonderwijs en zaalhockey

Op het terrein van hockeyclub Overbetuwe zijn plannen voor een opblaasbare sporthal om de scholen Het Westeraam, Lyceum Elst en de hockeyclub in de wintermaanden uit de brand te helpen. Het college van burgemeester en wethouders is op 9 maart akkoord gegaan om deze tijdelijke blaashal financieel mogelijk te maken. De blaashal biedt een oplossing voor het tekort aan ruimte voor bewegingsonderwijs én voorziet tegelijk in de behoefte aan zaalhockeyruimte in de wintermaanden.  Voor de blaashal moet de hockeyclub nog wel een omgevingsvergunning aanvragen.

Oplossing voor tekort aan zaalruimte

Door de groei van het aantal leerlingen op Het Westeraam en Lyceum Elst is er behoefte aan meer voorzieningen voor bewegingsonderwijs. Tegelijk heeft de hockeyclub meer zaalruimte nodig voor de training en competitie in de wintermaanden. Samen met hockeyclub HCOB, Het Westeraam, Lyceum Elst en de gemeente is gewerkt aan een voorstel dat voor alle partijen gunstig is.  Dit is een tijdelijke oplossing voor het tekort aan binnensportmogelijkheden dat naar de toekomst wordt opgelost door de nieuwbouw sportcentrum de Helster. De gemeente verstrekt een lening aan hockeyclub HCOB voor de koop van de blaashal.

Wethouder Wijnte Hol:

"Ik zie deze oplossing als een win-win situatie, we kunnen zowel bewegingsonderwijs als zaalhockey in de wintermaanden dichtbij garanderen en hoeven niet langer uit te wijken naar andere locaties.”

 Voorzitter HCOB, Sjoukje ten Broeke:

"Wij zijn verheugd dat onze samenwerking met de gemeente, Het Westeraam en Lyceum Elst dit resultaat heeft opgeleverd.”

 Rector Jan-Maarten de Wit van Lyceum Elst namens Het Westeraam en Lyceum Elst:

" Deze oplossing toont de kracht van samenwerking:  Wij hebben nu voldoende ruimte voor onze lessen bewegingsonderwijs en HCOB voor het zaalhockey. Dit is goed nieuws voor alle betrokkenen”

 Winterperiode

De partijen zien kansen in een blaashal, een koepelvormige opgeblazen hal, omdat die snel is op te bouwen en af te bouwen. Het is de bedoeling dat de blaashal  van november tot en met april wordt opgezet op het terrein van de hockeyclub langs de Rijksweg-Zuid in Elst. Na de winterperiode wordt de hal afgebouwd en wordt in de buitenlucht gesport. De blaashal is voor een tijdelijke periode van 10 jaar.