Bestuursmededelingen 4 Mei

Innig contributie deel 2 19-20

Beste leden en ouders van leden,

 

De maatregelen ter bestrijding van het corona-virus raken iedereen in Nederland, zo ook HCOB.


Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus, zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen.

Als (sport)vereniging hebben wij van de ene op de andere dag onze activiteiten moeten staken. Terecht doet de overheid een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De overheid is inmiddels ook bezig om een aantal maatregelen stap voor stap te versoepelen waar dat kan. Zo hebben we onlangs de trainingen voor de jeugd gelukkig weer kunnen hervatten. Weliswaar nog niet zoals we gewend zijn, maar we mogen weer!

NOC*NSF is samen met de sportbonden in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen gecreĆ«erde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken. De Gemeente (Overbetuwe) heeft in ons geval de regie over dit proces van maatregelen en mogelijkheden. Als bestuur van HCOB zijn wij dan ook (continu) in gesprek met hen daarover.

 

Vooralsnog draagt elke vereniging haar bondscontributie af aan de KNHB. Daarop is ook de seizoensgebonden contributie van elke vereniging gebaseerd, dus ook die HCOB.

 

De contributie opbrengsten bedragen ruim 60% van onze totale inkomsten. Door het wegvallen van overige inkomsten (met name bar-omzet) en doordat de meeste vaste lasten gewoon doorlopen, is doorbetaling van contributie van groot belang voor de financiƫle gezondheid van en daarmee het voortbestaan van onze vereniging.

Derhalve zullen wij de contributie blijven incasseren zoals u van ons gewend bent. Wij vragen en hopen op uw begrip.

 

Mocht door eventuele compensatieregelingen blijken, dat wij de leden voor de periode dat zij niet hebben kunnen trainen tegemoet kunnen komen, dan komen wij met een voorstel naar de leden toe. Wij houden u verder op de hoogte zodra hierover meer informatie beschikbaar is.

 

Wij wensen iedereen veel gezondheid en sterkte toe. 

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van Hockeyclub Overbetuwe


Enkele links over contributie en coronavirus. 

De inning van contributie in deze coronatijd

Informatie over het coronavirus
Gemeente Overbetuwe

Coronavirus en sport: veelgestelde vragen