Mededelingen van de sponsorcommissie 9 September

Actie bedrukking clubtenue

Actie bedrukking clubtenue: 50% korting op de naam! Rugnummer vervalt. 

Goed nieuws! Op onze eerdere mail over namen en rugnummers zijn verschillende reacties gekomen. Het bestuur heeft besloten dat voor iedereen die de  naam achterop het shirt zet de helft betaald wordt door HCOB! Het kost je dus slechts €2,=!

We houden niet meer vast aan gehele team of niet, al vinden we het wel leuk als iedereen het doet. Beslis zelf maar. Voornaam, achternaam, bijnaam kies zelf maar uit. Alleen de bijnaam moet wel “netjes” zijn anders mag het niet.

Dit geeft natuurlijk niet alleen een enorme uitstraling op het veld en uniformiteit, maar is ook erg gemakkelijk tijdens het trainen, coachen en aanspreken van vriendjes/vriendinnetjes op het veld.

Rugnummers voor shirts in eigendom komen te vervallen. Dit veroorzaakt veel problemen bij wisseling(selectie) van teams.

Om deze actie voor iedereen zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen verzoeken wij de coaches onderstaand stappenplan te doorlopen zodat het bedrukken van de shirts zsm heeft plaats gevonden.

Namens het bestuur

Dennis

   Stappenplan bedrukking clubtenue

Er zijn een aantal verschillende afspraken gemaakt omtrent de bedrukking van tenues die gesponsord zijn, eigendom zijn van leden, jeugd en senioren, H1 en D1.

Afspraken:

Bij bedrukking is sprake van eenduidigheid. Alle bedrukkingen vinden plaats bij dezelfde leverancier na goedkeuring door de sponsorcommissie.

- Junioren(niet gesponsord): alleen voornaam

- Senioren(Gesponsord): alleen rugnummers (behalve als de sponsor het goed vindt dat we ook namen hebben en er af en toe een nieuw shirt moet komen: in dat geval achternaam) + op broekje/rokje bij H1/D1

- Overige senioren(inclusief trimmers en niet gesponsord): achternaam

   Stappen:

1) De coach maakt een teamlijst met namen en de bijbehorende maten;

2) De namen gekoppeld aan de maten worden gemaild o.v.v. welk team het betreft naar [email protected];

3) Er zijn 2 mogelijkheden om shirts te laten bedrukken:

a. Alle shirtjes worden uiterlijk afgegeven(inleveren bij de bar of Dennis Kragten, Horizon 162 Elst) voor 13 resp. 27 september;

b. Alle shirts worden in 1 tas aangeleverd met vermelding van een kopie van de lijst die gemaild is (evt. kunnen leden hun naam op eigen shirt spelden of op een aparte plastic tas schrijven die in de teamtas zit);

c. De shirts worden bedrukt in de weken van 14-18 september en 28-2 oktober;

d. De shirts kunnen door de coach of een van de ouders bij de bar worden afgehaald op resp. 19 september of 3 oktober.

4) Na deze 2 data gaan we ervan uit dat alle huidige shirts zijn voorzien van een naam. Voor nieuw aan te schaffen shirts na deze data worden data gecommuniceerd wanneer, hoe en waar deze shirts bedrukt gaan worden.

De sponsorcommissie van HCOB

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws