Bestuursmededelingen 15 Juli

Coöperatie vitaal sportpark De Pas van start

Nieuws afbeelding

Met de onthulling van het bouwbord heeft wethouder Wijnte Hol donderdag 11 juli samen met de sportverenigingen en direct betrokkenen het formele startsein gegeven voor de realisatie van Vitaal sportpark de Pas.

Tekstvak:

 

 

 

 

 

 

 

 


Komende jaren krijgt het sportpark een flinke impuls. Op dit moment wordt er een nieuw kunstgras voetbalveld gerealiseerd en een extra groot multicourt. Hier kunnen zowel kinderen uit de buurt sporten als voetballers trainen. Maar er staat meer te gebeuren. Er komen klimtorens en een zand- en waterspeeltuin voor kinderen, routes om te wandelen en hard te lopen, een vijver om te vissen, bankjes om uit te rusten en callesthenics toestellen om je in het zweet te werken.

Het sportpark wordt niet ‘alleen’ fysiek aangepakt, ook wordt het nadrukkelijk aangeboden voor een intensiever gebruik door het onderwijs en voor de organisatie van het Special Sport Event. Daarnaast komt er een werkpost om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een beperking en statushouders welkom te heten op sportpark de Pas.

Het plan voor een Vitaal sportpark de Pas is opgesteld in direct samenspraak met alle sportverenigingen op de Pas en directbetrokkenen. De oplevering van het sportpark is staat gepland eind 2020. Wethouder Wijnte Hol: "Het is een mooie mijlpaal dat de werkzaamheden voor Vitaal Sportpark de Pas gestart zijn. De Pas wordt een sportief en maatschappelijk bruispunt. Er ontstaan nieuwe samenwerkingen, de sportverenigingen worden voorzien van een moderne sportaccommodatie en de rest van het park worden ingericht voor een brede groep gebruikers: van wandelaars, vissers tot bijvoorbeeld de organisatie van het Special Sports Event. Zo wordt de Pas voor alle inwoners interessant.”

Coöperatie

De sportverenigingen op De Pas zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van Vitaal sportpark de Pas. Om deze samenwerking een structureel karakter te geven, hebben de sportverenigingen op donderdag 11 juli besloten tot oprichting van een coöperatie. Deze coöperatie gaat zich toeleggen op de aansturing van de werkpost, onderlinge afstemming en samenwerking, de organisatie van gezamenlijke activiteiten en fondsenwerving. Als aantredend bestuur is benoemd mevrouw Alies ten Have als voorzitter, de heer Jan Willem van den Bruggen als secretaris en de heer Eric Zwartkruis als penningmeester. De oprichting van de coöperatie is mede mogelijk gemaakt door notaris Van Schaik uit Bemmel. "De oprichting van de coöperatie zorgt ervoor dat de samenwerkingen op de Pas klaar zijn voor de toekomst en daar ben ik als wethouder trots op”, aldus wethouder Wijnte Hol.