Bestuursmededelingen 28 Februari

Indelingsbeleid arbitrage

Nieuws afbeelding

Beste Leden,

Na de voorjaarsvakantie begint de 2e helft van de competitie. Vanuit het Wedstrijdsecretariaat wordt het schema met data en tijdstippen verspreid waarna de scheidsrechters worden ingedeeld.

Op de laatste ALV werd wederom duidelijkheid gevraagd over het arbitragebeleid en het toepassen ervan. Ook vanuit individuele spelers krijgen wij hierover vragen. 
Daarom wil het Bestuur middels deze mail nogmaals duidelijkheid geven over het afgesproken scheidsrechtersbeleid. Dit beleid is ook te vinden op de website van HCOB.

Allereerst is het van belang om onze twee uitgangspunten te benoemen: 
1. Alle spelende leden vanaf 15 jaar dienen in het bezit te zijn van een geldige scheidsrechterskaart. Hiermee waarborgt HCOB niet alleen de spelregelkennis van haar leden maar wordt tevens voldaan aan de KNHB eis voor clubscheidsrechters;
2. Alle leden vanaf de B-elftallen die wedstrijden spelen zijn verplicht wedstrijden te fluiten. 

HCOB is een jonge hockeyclub en dit houdt in dat wij vergeleken met andere clubs minder seniorenteams hebben. Het indelen van scheidsrechters vraagt daarom de inzet van alle teams van HCOB. Het bestuur handhaaft het beleid dat alle spelers uit een wedstrijdspelend team worden ingedeeld. Goed om daarbij te benoemen is dat trimteams minder wedstrijden spelen en daarom ook minder fluitbeurten krijgen toebedeeld.

Vooral van de trimteams krijgen we veel vragen en verzoeken om niet te worden ingedeeld. Zoals al is gezegd kunnen maar willen we ook deze verzoeken niet honoreren. Een dergelijke beslissing zou ingaan tegen ons beleid wat aangeeft dat we allemaal als speler een verantwoordelijkheid hebben.

Wat is dan wel mogelijk?

Senioren kunnen binnen hun team afspreken dat een geselecteerde groep beschikbaar is om te fluiten. Deze groep zal dan wel frequenter moeten fluiten om aan het aantal fluitbeurten van het team te voldoen. Voor de spelende leden die niet fluiten kan binnen het team worden afgesproken dat zij zich op een andere manier inzetten voor de vereniging. Een andere optie is om als team af te spreken, dat als een speler wordt ingedeeld die niet wil of kan fluiten, er binnen het team een vervanger wordt gezocht. Er kan natuurlijk ook gebruik gemaakt worden van de scheidsrechterspool. Vanzelfsprekend wordt verwacht dat dan de naam wordt doorgegeven aan de arbitragecommissie zodat bekend is wie de wedstrijd fluit.
Fluiten is een teamaangelegenheid waarvoor eenieder medeverantwoordelijk is. We horen dan ook graag van de (trim)teams op welke manier de fluitbeurten van het team ingedeeld kunnen worden. 

In de ALV is afgesproken dat op korte termijn (voor 15 april) bepaald wordt of het fluitbeleid aangepast kan worden in combinatie met het maken van onderscheid in wedstrijdspelende- en trainingstrimteams. 
 
Sportieve groet,

Bestuur HCOB