Mededelingen van de scheidsrechtercie 24 September

Fluitbeurten

Beste leden,

Het nieuwe seizoen is begonnen en iedereen heeft zijn eerste wedstrijden alweer gespeeld. Helaas hebben wij moeten constateren dat er weer diverse scheidsrechters niet zijn komen opdagen. Dat kan niet! Dat dupeert de teams die gefloten moeten worden. Wanneer je hockey speelt moet je ook af en toe fluiten. Die twee gaan hand in hand. Kan je niet dan regel je zelf een vervanger.

Vorig seizoen was het niet op komen dagen voor fluitbeurten ook schering en inslag. Om die reden zullen wij dit seizoen de regels aangaande het fluiten (zoals vastgesteld door de algemene ledenvergadering) strikt handhaven. Niet op komen dagen voor een fluitbeurt betekent een wedstrijd schorsing. Het opleggen van schorsingen vinden wij verre van leuk maar scheidsrechters die niet opkomen dagen vinden wij nog minder leuk. De betreffende spelers zullen dus ook geschorst worden.

Wij hopen dat het bij deze schorsingen blijft en dat iedereen gewoon zijn wedstrijden zal fluiten.

Sportieve groeten,
Scheidsrechters commissie HCOB