Bestuursmededelingen 23 Mei

HCOB en de nieuwe privacywet

Nieuws afbeelding

Per 25 mei 2018 is de AVG  (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. Deze wet zorgt ervoor dat dezelfde privacy wetgeving in de hele Europese Unie van kracht is. De wet bescherming persoonsgegevens (WBT) zal vanaf deze datum niet meer gelden. De invoering van de AVG heeft gevolgen voor sportvereningen en hoe zij met persoonsgegevens van leden om moeten gaan. 

HCOB maakt, net als circa 200 andere hockeyclubs, gebruik van LISA. Dit is ons ledenadministratiesysteem waarbij gegevens van de leden via de website en via de HCOB app beschikbaar zijn. LISA werkt nauw samen met de KNHB om aan de AVG te voldoen. 

Wat doet HCOB om aan de AVG te voldoen? Via de KNHB is een "AVG-tool" ter beschikking gesteld. Door dit stappenplan te doorlopen kunnen hockeyclubs nagaan of zij AVG-proof zijn. Binnen HCOB hebben wij dit stappenplan doorlopen. Tevens hebben wij een AVG dossier aangelegd en hebben wij al onze processen nog eens goed doorgenomen of deze in lijn zijn met de AVG. Wij zorgen voor een goede borging van vertrouwelijke informatie. Zo zal iedere gebruiker van ons ledenadministratiesysteem (LISA) binnenkort een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan bestuursleden, TC-leden, het wedstrijdsecretariaat en uiteraard ook de ledenadministratie. 

Leden kunnen ervan uitgaan dat wij binnen HCOB zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan en deze enkel gebruiken voor de daartoe bestemde doeleinden. Wij delen alleen gegevens als dit noodzakelijk is. Zo delen wij bijvoorbeeld data met de KNHB ivm de competitie. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn m.b.t. de AVG houden wij jullie daarvan uiteraard op de hoogte.

Sportieve groeten,
Bestuur HCOB