Mededelingen van de Accommodatiecie 19 September

Update permanente locatie

De aanleg van de velden loopt volgens de planning! Inmiddels (5 september) is van de velden de zandlaag en de drainage klaar. Op de zandlaag is de rand van de velden (betonnen tegels en opstaande rand) geplaatst. De eerste lichtmasten staan er en de bekabeling voor de verlichting zit in de grond.
Op één van de velden is ook al een laag lava-rubber mengsel aangebracht. Deze verende laag wordt de ondergrond voor de sportlaag: het eigenlijke kunstgras.
De komende weken is er nog veel te doen: het verder aanbrengen van de lava-rubber laag, de overige lichtmasten, het kunstgras, het hekwerk, de bestrating rondom de velden. En uiteraard de afwerking (het aanbrengen van zand tussen de vezels van het kunstgras) waarvoor het absoluut droog weer moet zijn.
Ondertussen hebben wij één verzoek: hoewel iedereen natuurlijk graag een kijkje neemt is met de gemeente afgesproken dat wij tijdens de aanlegfase niet op de bouwlocatie komen. Wie (begrijpelijk) toch een blik wil werpen kan alleen langs de Spero-velden lopen. Het gebruik van de bouw-ingang aan de Rijksweg-Zuid is niet toegestaan. Verzoek aan iedereen om hiermee rekening te houden!
De komende weken gaan wij de verhuizing voorbereiden. Hierbij zullen wij voor een aantal werkzaamheden een beroep op jullie gaan doen. Wij houden jullie uiteraard op de hoogte van de voortgang. Houd de website in de gaten!

De accommodatiecommissie