Mededeling Wedstrijdsecretariaat 20 Maart

Update inhalen wedstrijden 17 en 18 maart

De wedstrijden van 17 maart van de teams D t/m A worden definitief ingehaald op 31 maart. De wedstrijden van F en E worden niet ingehaald. Voor de senioren wedstrijden van 18 maart wordt per team door de Bond bekeken wat de beste datum is. Ik probeer uiterlijk morgen de planning rond te maken. Het is kort dag en een ongelukkig weekend echter wil ik iedereen met klem verzoeken je team in staat te stellen deze wedstrijd te spelen, dit geldt ook voor de scheidsrechters die voor deze wedstrijden worden ingedeeld. 31 maart is (nu) een reguliere speeldag die in de jaarkalender is opgenomen. Het is niet mogelijk een wedstrijd af te gelasten vanwege een tekort aan spelers. Nog even in herinnering, in geval van niet op komen dagen geldt puntenaftrek, de wedstrijd dient altijd alsnog gespeeld te worden en de club krijgt een boete opgelegd door de Bond dus we hopen op jullie medewerking! Groeten, Jaap