Mededeling Wedstrijdsecretariaat 15 Maart

Status competitieweekend 17 en 18 maart

Naar aanleiding van vragen over het doorgaan van de wedstrijden aanstaand weekend het volgende. 
De weersvoorspellingen zijn de KNHB en het Wedstrijdsecretariaat niet ontgaan.
De Bond heeft in overweging genomen of het verstandig is de wedstrijden zaterdag (deels) centraal af te gelasten. Uitsluitsel hierover volgt vrijdag rond de middag.
In geval dat de Bond geen aanleiding ziet de wedstrijden centraal af te gelasten, volgen we dat en zullen we zaterdag rond 08:00u de afweging maken of er op HCOB gespeeld kan worden. Indien mogelijk eerder als de weersontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De beslissing of er al of niet een uitwedstrijd gespeeld wordt ligt overigens bij de ontvangende club. Een en ander wordt via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd,  het wedstrijdsecretariaat is bemand, zodra er iets bekend is delen we dat.
Groeten, Jaap